Όμιλος Οργάνωσης Μελέτης 2022 – 2023

 

Για μαθητές/-τριες Α’, Β’, τάξεις Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

 

Η μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής της γνώσης στην οποία ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά. Στην τάξη τους οι μαθητές σκέφτονται, διερευνούν, εξηγούν, κατανοούν. Οι μαθητές οικοδομούν τη νέα γνώση βασιζόμενοι στην τρέχουσα. Οι ασκήσεις για το σπίτι έχουν δύο βασικούς στόχους: 

α. Οι μαθητές να οργανώσουν τα καθήκοντά τους και 

β. Ο κάθε μαθητής να εργαστεί στον δικό του, ατομικό χρόνο. 

Στον απογευματινό όμιλο «Οργάνωση Μελέτης» οι μαθητές, σε ολιγομελή τμήματα, εκπαιδεύονται από τους δασκάλους να είναι υπεύθυνοι μαθητές, να έχουν αίσθηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στην οργάνωση των καθηκόντων τους και  εργάζονται ατομικά για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών τους, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση των δασκάλων.