Τα NEA μας

Τα σχολεια μας

Επιλέξτε το σχολείο που σας ενδιαφέρει για να δείτε αναλυτικά τα προγράμματα που προσφέρει.

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Οι Όμιλοι

Αθλητικοί

Τεχνολογίας

Καλλιτεχνικοί

Πνευματικοί

Χρόνια εμπειρίας
0
Διαφορετικοί Όμιλοι το τρέχον έτος
0
Μαθητές
0
συμμετοχές σε δραστηριότητες
0