Πίνακας δραστηριοτήτων 1ης Ζώνης

Ενημέρωση για 2η Ζώνη (Δημιουργική απασχόληση)

Τα τμήματα τής 2ης ζώνης ξεκινούν μετά το τέλος της πρώτης ζώνης των απογευματινών ομίλων από τις τις 16.30 έως 17.30  με δημιουργικές δραστηριότητες για μαθητές 4 – 12 ετών , και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Μετά τη λήξη της 2ης ζώνης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σχολικού λεωφορείου. 

Την ευθύνη παραλαβής των μαθητών από τον χώρο του σχολείου θα έχουν οι γονείς και κηδεμόνες. Το κόστος θα είναι 180 ευρώ το χρόνο για μία δραστηριότητα την εβδομάδα. 

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που θα επιλέξουν τη 2η ζώνη απογευματινών  ομίλων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν, την ίδια ημέρα, και σε δραστηριότητα της 1ης ζώνης. 

 

Πίνακας δραστηριοτήτων 1ης Ζώνης

Ενημέρωση για 2η Ζώνη (Δημιουργική απασχόληση)

Τα τμήματα τής 2ης ζώνης ξεκινούν μετά το τέλος της πρώτης ζώνης των απογευματινών ομίλων από τις τις 16.30 έως 17.30  με δημιουργικές δραστηριότητες για μαθητές 4 – 12 ετών , και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Μετά τη λήξη της 2ης ζώνης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σχολικού λεωφορείου. 

Την ευθύνη παραλαβής των μαθητών από τον χώρο του σχολείου θα έχουν οι γονείς και κηδεμόνες. Το κόστος θα είναι 180 ευρώ το χρόνο για μία δραστηριότητα την εβδομάδα. 

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που θα επιλέξουν τη 2η ζώνη απογευματινών  ομίλων θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν, την ίδια ημέρα , και σε δραστηριότητα της 1ης ζώνης.