Θερινά

Τα Θερινά Προγράμματα των Αρσακείων Σχολείων, αναβαθμίζονται με νέες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στις ανάγκες των γονέων και δέχονται μαθητές και άλλων σχολείων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!