Γενικά

H Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1836 και είναι κοινωφελές εκπαιδευτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Είναι ο παλαιότερος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα και έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα της παρά τις εξωτερικές μεταβολές και τις προσαρμογές στις εκάστοτε συνθήκες, έχοντας ωστόσο πάντοτε τον ίδιο σκοπό από την ίδρυσή της: την παροχή παιδείας στα Ελληνόπουλα. Η παρουσία και η δραστηριότητα τής Εταιρείας στην εν γένει εκπαιδευτική, πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική και κοινωνική ζωή τού τόπου υπήρξε και εξακολουθεί να είναι καθοριστική.

Απογευματινά

Οι Απογευματινές Δραστηριότητες των Αρσακείων Σχολείων απευθύνονται σε όλους τους μαθητές όλων των τάξεων. Έχουμε προσπαθήσει μέσα στα χρόνια να προσαρμόσουμε τις ανάγκες των παιδιών στις απαιτήσεις του σήμερα, λειτουργώντας Ομίλους που θα τους δώσουν γνώση και επιπλέον εφόδια για το μέλλον. Ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να ευδοκιμήσουν.

Θερινά

Τα Θερινά Προγράμματα των Αρσακείων Σχολείων, αναβαθμίζονται με νέες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στις ανάγκες των γονέων και δέχονται μαθητές και άλλων σχολείων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν!