Αναλυτικά οι Αθλητικοί Απογευματινοί Όμιλοι

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και πολυδύναμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει στους μαθητές της πλούσια και διευρυμένη παιδεία έτσι, ώστε τα Σχολεία της να αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πέραν τού πρωινού σχολικού προγράμματος κάθε βαθμίδας, λειτουργούν Απογευματινοί Όμιλοι από τις 15.00-16.30 καθημερινά, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων  κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση τού δυναμικού του, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα, ικανή να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 

Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

• Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Ποδοσφαίρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και ειδικότερα την ικανότητα αντοχής και ταχύτητας, που είναι απαραίτητες για το άθλημα. Παράλληλα μαθαίνουν την τακτική και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων (νήπια και προνήπια) Ψυχικού και Εκάλης

Tο πρόγραμμα έχει σκοπό να καταστήσει όσο πιο δημοφιλή γίνεται τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού στα παιδιά, μέσα από έναν συνδυασμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού. 

 

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Δημοτικό

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Καλαθοσφαίρισης μυούνται στις βασικές αρχές και κινητικές δεξιότητες τού αθλήματος με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία τους. Η προπόνησή τους περιλαμβάνει βελτίωση τής ικανότητάς τους στην ταχύτητα και την αλτικότητα, που είναι κύρια χαρακτηριστικά τού αθλήματος. 

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Οριοθετημένος στόχος των Ομίλων αποτελεί η καλλιέργεια τού συλλογικού πνεύματος, ενώ παράλληλα οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία και την ευθύνη που έχει χωριστά κάθε παίκτης στην επιτυχία τής ομάδας. Με την προπόνηση οι μαθητές αποκτούν αλτικότητα και δύναμη.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Ποδοσφαίρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και ειδικότερα την ικανότητα αντοχής και ταχύτητας, που είναι απαραίτητες για το άθλημα. Παράλληλα μαθαίνουν την τακτική και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων (νήπια και προνήπια) Ψυχικού και Εκάλης

Tο πρόγραμμα έχει σκοπό να καταστήσει όσο πιο δημοφιλή γίνεται τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού στα παιδιά, μέσα από έναν συνδυασμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού. 

 

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Αρχικά οι μαθητές μαθαίνουν και ασκούνται σε βασικές κινήσεις και κτυπήματα (drive, reverse, volley, smash, service) και αργότερα σε πιο σύνθετες ασκήσεις και ειδικά κτυπήματα (κτυπήματα με φάλτσο εμπρός – πίσω – πλάγια, lob, slice).

Για μαθητές /-τριες  Δ’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα που απαιτεί από τον παίκτη ακρίβεια κινήσεων, αυτοσυγκέντρωση, ταχύτητα αντίδρασης και επιδεξιότητα. Οι μαθητές διδάσκονται τους βασικούς κανόνες τού παιχνιδιού και εξασκούνται στη βασική τεχνική και κινησιολογία τού αθλήματος.  

Για μαθήτριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα ακριβείας, στο οποίο οι μαθήτριες διδάσκονται να ακολουθούν τον ρυθμό και να εντάσσονται στην ομάδα.

Για μαθητές /-τριες των Β’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Σας αρέσει ο χορός; Θέλετε να μπείτε στο ρυθμό αποκτώντας δύναμη και ευλυγισία, να εκφραστείτε και να χαλαρώσετε διασκεδάζοντας; Ελάτε στον όμιλο χορού για νέους των Αρσακείων σχολείων να χορέψουμε και να αγαπήσουμε το σώμα μας! Χορός είναι τα πάντα και ιδιαίτερα η ενέργεια, που συνεχώς ρέει, αλλάζει μορφή, μεταφέρεται και δημιουργεί. Το μάθημα σύγχρονου χορού απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, με ή χωρίς εμπειρία στον χορό και επικεντρώνεται στην αέναη ροή ενέργειας μέσα στο σώμα μας και έξω από αυτό, παράγοντας κίνηση και δημιουργώντας χορό. Μέσα από στοιχεία όπως τη διαχείριση τού βάρους, τη σύνδεση τού σώματος με το έδαφος, τον παλμό και τη ρευστότητα τής κίνησης (spirals) και τις εναλλαγές δυναμικής και ταχύτητας, εξετάζουμε τη σχέση χώρου – χρόνου – σώματος και ανακαλύπτουμε πώς η μοναδικότητά μας αντικατοπτρίζεται στο σύνολο. Θα διδαχθούν χορογραφίες, αλλά θα δημιουργήσουμε και τις δικές μας ομαδικά. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να φέρετε το κέφι και τη δημιουργικότητά σας! 

 

Γυμνάσιο

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Για μαθητές /-τριες  Δ’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα που απαιτεί από τον παίκτη ακρίβεια κινήσεων, αυτοσυγκέντρωση, ταχύτητα αντίδρασης και επιδεξιότητα. Οι μαθητές διδάσκονται τους βασικούς κανόνες τού παιχνιδιού και εξασκούνται στη βασική τεχνική και κινησιολογία τού αθλήματος.  

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και πολυδύναμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει στους μαθητές της πλούσια και διευρυμένη παιδεία έτσι, ώστε τα Σχολεία της να αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πέραν τού πρωινού σχολικού προγράμματος κάθε βαθμίδας, λειτουργούν Απογευματινοί Όμιλοι από τις 15.00-16.30 καθημερινά, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων  κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση τού δυναμικού του, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα, ικανή να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 

Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

• Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

Προνήπιο - Νηπιαγωγείο

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Ποδοσφαίρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και ειδικότερα την ικανότητα αντοχής και ταχύτητας, που είναι απαραίτητες για το άθλημα. Παράλληλα μαθαίνουν την τακτική και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων (νήπια και προνήπια) Ψυχικού και Εκάλης

Tο πρόγραμμα έχει σκοπό να καταστήσει όσο πιο δημοφιλή γίνεται τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού στα παιδιά, μέσα από έναν συνδυασμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού. 

 

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Για μαθητές/-τριες  Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης

Άθλημα ατομικό και ομαδικό που δίνει στον μαθητή την ευκαιρία άσκησης, ευχαρίστησης και ψυχαγωγίας. Ασκεί σώμα και πνεύμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο, ειδικά όταν γίνεται με την καθοδήγηση έμπειρων και χαρισματικών εκπαιδευτικών. Πολλοί από τους μαθητές των Ομίλων συμμετέχουν σε κολυμβητικούς αγώνες και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Δημοτικό

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Καλαθοσφαίρισης μυούνται στις βασικές αρχές και κινητικές δεξιότητες τού αθλήματος με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία τους. Η προπόνησή τους περιλαμβάνει βελτίωση τής ικανότητάς τους στην ταχύτητα και την αλτικότητα, που είναι κύρια χαρακτηριστικά τού αθλήματος. 

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Οριοθετημένος στόχος των Ομίλων αποτελεί η καλλιέργεια τού συλλογικού πνεύματος, ενώ παράλληλα οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία και την ευθύνη που έχει χωριστά κάθε παίκτης στην επιτυχία τής ομάδας. Με την προπόνηση οι μαθητές αποκτούν αλτικότητα και δύναμη.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών  Ψυχικού και Εκάλης

Oι μαθητές των Ομίλων Ποδοσφαίρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και ειδικότερα την ικανότητα αντοχής και ταχύτητας, που είναι απαραίτητες για το άθλημα. Παράλληλα μαθαίνουν την τακτική και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Για μαθητές/-τριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Αρχικά οι μαθητές μαθαίνουν και ασκούνται σε βασικές κινήσεις και κτυπήματα (drive, reverse, volley, smash, service) και αργότερα σε πιο σύνθετες ασκήσεις και ειδικά κτυπήματα (κτυπήματα με φάλτσο εμπρός – πίσω – πλάγια, lob, slice).

Για μαθητές /-τριες  Δ’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα που απαιτεί από τον παίκτη ακρίβεια κινήσεων, αυτοσυγκέντρωση, ταχύτητα αντίδρασης και επιδεξιότητα. Οι μαθητές διδάσκονται τους βασικούς κανόνες τού παιχνιδιού και εξασκούνται στη βασική τεχνική και κινησιολογία τού αθλήματος.  

Για μαθητές/-τριες  Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης

Άθλημα ατομικό και ομαδικό που δίνει στον μαθητή την ευκαιρία άσκησης, ευχαρίστησης και ψυχαγωγίας. Ασκεί σώμα και πνεύμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο, ειδικά όταν γίνεται με την καθοδήγηση έμπειρων και χαρισματικών εκπαιδευτικών. Πολλοί από τους μαθητές των Ομίλων συμμετέχουν σε κολυμβητικούς αγώνες και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Για μαθητές/-τριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων – Λυκείων Εκάλης

Για μαθήτριες Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα ακριβείας, στο οποίο οι μαθήτριες διδάσκονται να ακολουθούν τον ρυθμό και να εντάσσονται στην ομάδα.

Για μαθητές /-τριες των Β’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης

Σας αρέσει ο χορός; Θέλετε να μπείτε στο ρυθμό αποκτώντας δύναμη και ευλυγισία, να εκφραστείτε και να χαλαρώσετε διασκεδάζοντας; Ελάτε στον όμιλο χορού για νέους των Αρσακείων σχολείων να χορέψουμε και να αγαπήσουμε το σώμα μας! Χορός είναι τα πάντα και ιδιαίτερα η ενέργεια, που συνεχώς ρέει, αλλάζει μορφή, μεταφέρεται και δημιουργεί. Το μάθημα σύγχρονου χορού απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, με ή χωρίς εμπειρία στον χορό και επικεντρώνεται στην αέναη ροή ενέργειας μέσα στο σώμα μας και έξω από αυτό, παράγοντας κίνηση και δημιουργώντας χορό. Μέσα από στοιχεία όπως τη διαχείριση τού βάρους, τη σύνδεση τού σώματος με το έδαφος, τον παλμό και τη ρευστότητα τής κίνησης (spirals) και τις εναλλαγές δυναμικής και ταχύτητας, εξετάζουμε τη σχέση χώρου – χρόνου – σώματος και ανακαλύπτουμε πώς η μοναδικότητά μας αντικατοπτρίζεται στο σύνολο. Θα διδαχθούν χορογραφίες, αλλά θα δημιουργήσουμε και τις δικές μας ομαδικά. Το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να φέρετε το κέφι και τη δημιουργικότητά σας! 

 

Γυμνάσιο - Λύκειο

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Τα αγωνίσματα Στίβου βοηθούν τον μαθητή με τη συστηματική προσπάθεια όχι μόνο να αποκτήσει σωματικό «κάλλος», αλλά και να καταστήσει το σώμα του ικανότερο για τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις.

Για μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Δημοτικών και Γυμνασίων Ψυχικού και Νηπιαγωγείου και Δημοτικών Εκάλης

Το τζούντο αποτελεί ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σύστημα φυσικής αγωγής που σκοπό έχει να προαγάγει την προσωπικότητα τού αθλητή προς την αρτιότητα. Οι μαθητές μέσα από την άσκηση καλούνται να κατανοήσουν τις αρχές τού σεβασμού και να τον εφαρμόσουν σε προσωπικό (αυτοσεβασμός) αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους συναθλητές, τον δάσκαλο). Μέσα από την προπόνηση οδηγούνται σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα με ελάχιστη χρήση δύναμης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτόχρονη συνεργασία νου και σώματος και αποτελεί βασική αρχή τού τζούντο. Οι μαθητές εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές-λαβές (ρίψεις και ακινητοποιήσεις), πάνω στις οποίες εξετάζονται στο τελευταίο ανοιχτό μάθημα τού έτους, παρουσία αντιπροσώπου από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο για την απόκτηση επίσημου διπλώματος και ανάλογης ζώνης.

Για μαθητές /-τριες  Δ’ – Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης

Άθλημα που απαιτεί από τον παίκτη ακρίβεια κινήσεων, αυτοσυγκέντρωση, ταχύτητα αντίδρασης και επιδεξιότητα. Οι μαθητές διδάσκονται τους βασικούς κανόνες τού παιχνιδιού και εξασκούνται στη βασική τεχνική και κινησιολογία τού αθλήματος.  

Για μαθητές/-τριες  Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων Εκάλης

Άθλημα ατομικό και ομαδικό που δίνει στον μαθητή την ευκαιρία άσκησης, ευχαρίστησης και ψυχαγωγίας. Ασκεί σώμα και πνεύμα με τον πλέον ασφαλή τρόπο, ειδικά όταν γίνεται με την καθοδήγηση έμπειρων και χαρισματικών εκπαιδευτικών. Πολλοί από τους μαθητές των Ομίλων συμμετέχουν σε κολυμβητικούς αγώνες και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

Για μαθητές/-τριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων Δημοτικών και όλων των τάξεων Γυμνασίων – Λυκείων Εκάλης

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και πολυδύναμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει στους μαθητές της πλούσια και διευρυμένη παιδεία έτσι, ώστε τα Σχολεία της να αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πέραν τού πρωινού σχολικού προγράμματος κάθε βαθμίδας, λειτουργούν Απογευματινοί Όμιλοι από τις 15.00-16.30 καθημερινά, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων  κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση τού δυναμικού του, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα, ικανή να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 

Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

• Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

Δημοτικό

Πιστός στις παιδαγωγικές αρχές της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ο Όμιλος Αντισφαίρισης αποσκοπεί αφενός στην πλήρη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη ανά ηλικία τεχνογνωσία του αθλήματος, αφ’ ετέρου στη διάπλαση ενός υγιούς και πειθαρχημένου ατόμου. Αρχικά, οι μαθητές /τριες αναπτύσσουν τις δεξιότητες της αδρής κινητικότητας, πηδήματα, πέταμα-πιάσιμο μπάλας, τριποδισμό-πλάγια βήματα, περιστροφή-κάμψη και συμμετοχή ολόκληρου του σώματος στη κίνηση με παράλληλη εξοικείωση της αίσθησης της ρακέτας σε συνδυασμό με τη μπάλα. Στη συνέχεια μαθαίνουν βασικές κινήσεις και κτυπήματα (forehand, backhand και service) και αργότερα πιο σύνθετες ασκήσεις και ειδικά κτυπήματα (κτυπήματα με φάλτσο, lob, slice, volley). Αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η ψυχαγωγία των μαθητών/τριών, η δημιουργία νέων φίλων καθώς και η ανάδειξη των αρχών της ομαδικότητας και της άμιλλας.

Το Tae Kwon Do είναι μια Κορεάτικη πολεμική τέχνη αυτοάμυνας με την οποία το παιδί μαθαίνει να υπερασπίζεται τον εαυτό του (χωρίς να γίνεται επιθετικό), και η οποία δεν βελτιώνει μόνο τη γενική φυσική κατάσταση ενός παιδιού αλλά και την ψυχική και πνευματική του υγεία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη πολεμική τέχνη βοηθάει το παιδί να αποκτήσει σεβασμό, ευγένεια, μετριοφροσύνη και αυτοέλεγχο, προάγει την συγκέντρωση και την αντίδραση, όπως επίσης την υπομονή, την αυτοπεποίθηση και την πειθαρχία, στοιχεία πολύ σημαντικά για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Το παιδί μέσα από ειδικές τεχνικές μαθαίνει πώς να χειρίζεται και να εξωτερικεύει το άγχος, το θυμό του και άλλα αρνητικά συναισθήματα, διοχετεύοντας έτσι την ενέργειά του με έναν υγιή τρόπο. Επίσης, είναι μια ψυχαγωγική (μέσω κινητικών παιχνιδιών) και ευχάριστη δραστηριότητα για τα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζονται από την έμφυτη ανάγκη για κίνηση και δημιουργική έκφραση γνωρίζοντας τις αδυναμίες τους, τα όρια τους αλλά και τις δυνατότητες τους!
Σημείωση: Λόγω των προαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η παρακολούθηση και των δύο ημερών του Ομίλου είναι υποχρεωτική.

Οι μαθητές/τριες των Ομίλων Ποδοσφαίρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και ειδικότερα την ικανότητα αντοχής και ταχύτητας, που είναι απαραίτητες για το άθλημα. Παράλληλα μαθαίνουν την τακτική και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Τα παιδιά αποκτούν ποδοσφαιρική παιδεία και γνώση για το άθλημα, μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλο, τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους. Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, είναι ένα ομαδικό παιχνίδι που στο τέλος είμαστε όλοι φίλοι. Οι προπονήσεις θα γίνονται στα γήπεδα του σχολείου και θα συμμετέχουν σε αγώνες που θα διεξάγονται σε διάφορους χώρους εκτός σχολείου.

Οριοθετημένος στόχος του Ομίλου αποτελεί η καλλιέργεια τού συλλογικού πνεύματος, ενώ παράλληλα γίνεται αντιληπτή η σημασία και η ευθύνη για την επιτυχία της ομάδας. Με την προπόνηση οι μαθήτριες αποκτούν αλτικότητα και δύναμη καθώς και κινητικές δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με τις τεχνικές του συγκεκριμένου αθλήματος.

Ο στίβος προάγει τη σωματική υγεία, καθώς γυμνάζει αρμονικά όλες τις μυϊκές ομάδες. Ενισχύει την αντοχή, τη δύναμη και την καρδιοαναπνευστική ικανότητα του παιδιού, ενώ επιπρόσθετα συμβάλλει και στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του. Σκοπός του Ομίλου είναι η επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, μέσα από την παιγνιώδη μάθηση των αθλημάτων, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται τα ιδεώδη του ολυμπισμού, η φιλία, η συνεργασία, η ευγενής άμιλλα και η αυτοπειθαρχία.

O μοντέρνος χορός αποτελεί μια, ευχάριστη και θεαματική ενασχόληση των μαθητριών, συμβάλλει στην αρμονική σωματική διάπλαση και στην εκφραστικότητά τους.

Μέσα από το μάθημα του Pilates το παιδί μπορεί να γνωρίσει το σώμα του, να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας του, να κατανοήσει τον τρόπο κίνησης τόσο του μυϊκού όσο και του σκελετικού συστήματος του σώματος του. Βοηθάει σημαντικά στην υγεία της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του όπως και την ανάπτυξη της συγκέντρωσης που απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση κάθε άσκησης. Επίσης το παιδί καλείται να συνειδητοποιήσει τη σημασία της αναπνοής μέσω της άσκησης. Οι ασκήσεις γίνονται με το βάρος του σώματος και τη χρήση βοηθημάτων όπως μπάλες και λάστιχα. Το μάθημα Pilates μετατρέπει τη διαδικασία της γυμναστικής σε μια ευχάριστη δραστηριότητα που αφυπνίζει το σώμα και αναζωογονεί το πνεύμα .

Ο χορός έχει να προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά, που αρχίζουν από μικρά να αναπτύσσουν την αίσθηση του ρυθμού, της άθλησης, της αρμονικής κίνησης και της κοινωνικότητας, αποκτώντας παράλληλα ένα εφόδιο χρήσιμο για την υπόλοιπη ζωή τους. Ο Μοντέρνος Χορός πηγάζει από τη φυσικότητα της ανθρώπινης κίνησης και επιτρέπει στους χορευτές να κινούνται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Εδώ οι κανόνες του κλασικού χορού δεν έχουν ισχύ. Θεατρικότητα, μουσική και ρυθμός δημιουργούν έναν άλλο τρόπο ποίησης, όπου οι νεαροί χορευτές μπορούν να ζήσουν μέσα από το χορό τους. Γιατί σ’ αυτό το χορό δεν υπάρχει συναίσθημα που να μη μπορεί να εκφραστεί. Καλλιεργεί την ιδεοκίνηση και κιναισθησία και αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση σώματος και ψυχής, μέσα από διάφορες τεχνικές.

Ο Όμιλος θα λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή (2 φορές την εβδομάδα ) για όλες τις τάξεις στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου APOLLO (www.keepswimming.gr). Είναι ένα υπερσύγχρονο κολυμβητήριο με ελεγχόμενη περιεκτικότητα σε όζον και χλώριο και λειτουργεί με την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι σημαντικότεροι στόχοι του ομίλου είναι η εκμάθηση βασικών κολυμβητικών κινήσεων και δεξιοτήτων, η καλή φυσική κατάσταση, η διαπαιδαγώγηση με αθλητικά πρότυπα και φυσικά η διασκέδαση και η ψυχαγωγία των παιδιών. Τους μαθητές θα συνοδεύει υπεύθυνος του σχολείου, ενώ τις προπονήσεις θα αναλάβουν οι προπονητές του κολυμβητηρίου.

Μέσα από το μάθημα της γιόγκα δίνεται έμφαση στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών καθώς εξελίσσονται τόσο στο σωματικό, όσο στο συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο. Αυξάνεται η μαθησιακή ικανότητα, βελτιώνεται η συγκέντρωση και η μνήμη των παιδιών, ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να σέβονται τα όριά τους.

Οι μαθητές του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης μυούνται στις βασικές αρχές και κινητικές δεξιότητες τού αθλήματος με ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία τους. Η προπόνησή τους περιλαμβάνει βελτίωση της ικανότητάς τους στην ταχύτητα και την αλτικότητα, που είναι κύρια χαρακτηριστικά τού αθλήματος καθώς και στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την τεχνική του συγκεκριμένου αθλήματος.

Η Χειροσφαίριση είναι ένα συναρπαστικό ομαδικό άθλημα που ανήκει στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων. Μαθαίνεται εύκολα και παίζεται ευχάριστα από αγόρια και κορίτσια. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις μικρές ηλικίες. Διαθέτει στοιχεία από όλα τα ομαδικά αθλήματα. Το άθλημα της χειροσφαίρισης (Χάντμπολ) με τις ιδιαίτερες φυσικές ικανότητες που το χαρακτηρίζουν (ταχύτητα, δύναμη, ευλυγισία) είναι πολύ θεαματικό και σαν παιχνίδι γίνεται ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά. Δεν απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα και πολύ γρήγορα μπορούν τα παιδιά να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και πολυδύναμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει στους μαθητές της πλούσια και διευρυμένη παιδεία έτσι, ώστε τα Σχολεία της να αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πέραν τού πρωινού σχολικού προγράμματος κάθε βαθμίδας, λειτουργούν Απογευματινοί Όμιλοι από τις 15.00-16.30 καθημερινά, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων  κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση τού δυναμικού του, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα, ικανή να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 

Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

• Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

Δημοτικό

Στόχος του Ομίλου Πετοσφαίρισης αποτελεί η καλλιέργεια τού συλλογικού πνεύματος. Οι μαθητές/-τριες συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται τη σημασία και την ευθύνη που έχει χωριστά κάθε παίκτης/παίκτρια στην επιτυχία τής ομάδας. Με την προπόνηση οι μαθητές/-τριες δυναμώνουν το σώμα τους, αποκτούν αλτικότητα και δύναμη.
Τους μαθητές/-τριες τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα προπονεί ο κ. Κωνσταντίνος Τζουβέκας

Στον Όμιλο του Σκάκι τα παιδιά παίζοντας μαθαίνουν να αναπτύσσουν στρατηγική, να βελτιώνουν την ικανότητα σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων. Στο σκάκι δεν παίζουν ρόλο η τύχη, η σωματοδομή, το φύλο, σημασία έχουν η σκέψη και η εξάσκηση. Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται, να προβλέπουν, να αξιολογούν και να ελίσσονται.
Την προπόνηση των μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2022-2023 έχει αναλάβει ο κ. Δημήτρης Παυλίδης

Στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές/μαθήτριες με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο, ένα ποίημα ή μια εικόνα εμπλέκονται δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Παράλληλα γνωρίζουν τεχνίτες του λόγου και τα μυστικά της Τέχνης τους.
Την ευθύνη της καθοδήγησης των μαθητών/μαθητριών έχει ο κ. Μίνως Ευσταθιάδης

Με την άσκηση της yoga τα παιδιά αποκτούν σωματική δύναμη και ευλυγισία, ενισχύουν τη συγκέντρωσή τους, γνωρίζουν καλύτερα το σώμα τους, νιώθουν ευεξία.
Τους μαθητές/τις μαθήτριες θα προπονεί η κ. Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου

Στον συγκεκριμένο όμιλο τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά την έννοια της δημοσιογραφίας, τον κώδικα δεοντολογίας που την διέπει και μέσα από τη δημιουργία δικών τους άρθρων, συνεντεύξεων και την έκδοση της δικής τους εφημερίδας εισάγονται στον κόσμο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας!
Την ευθύνη του Ομίλου έχει η κ. Ρεγγίνα Δημητροπούλου

Ο Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής δημιουργήθηκε με σκοπό να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με τις τεχνικές δημιουργίας και προγραμματισμού ρομποτικών κατασκευών.
Εκπαιδευτής των μαθητών/μαθητριών είναι ο κ. Χρήστος Ζώτος.

Οι μικροί «επιστήμονες» καταφέρνουν, μέσω των ποικίλων πειραμάτων και δραστηριοτήτων, να ερμηνεύουν τα φαινόμενα που συνδέονται με αυτά, να καλλιεργούν τις δεξιότητες παρατήρησης, της συνδυαστικής σκέψης και της συνεργασίας και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της έρευνας.
Υπεύθυνη του Ομίλου είναι η κ. Νικολία Ηλιοπούλου

Τα παιδιά ως μέλη ενός χορωδιακού συνόλου έρχονται σε επαφή με ένα ευρύ ρεπερτόριο τραγουδιών, αναπτύσσουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, καλλιεργούν τις φωνητικές τους ικανότητες, αποκτούν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, αρμονία, δυναμική, ταχύτητα και άρθρωση) και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στιλ μουσικής, συνειδητοποιούν τον ρόλο της μουσικής διαχρονικά στη ζωή του ανθρώπου, εκφράζονται, συνεργάζονται και χαίρονται.
Υπεύθυνη του Μουσικού Ομίλου είναι η κ. Χαρίκλεια Λυμπεροπούλου

Ο Όμιλος Θεατρικής Αγωγής ενισχύει τα μέσα έκφρασης των παιδιών, τα βοηθά να εκφραστούν, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, τα εισάγει και τα βοηθά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
Υπεύθυνη του Ομίλου είναι η κ. Κωνσταντίνα Κωστοπούλου

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και πολυδύναμες διδακτικές μεθόδους, προσφέρει στους μαθητές της πλούσια και διευρυμένη παιδεία έτσι, ώστε τα Σχολεία της να αποτελούν σημείο αναφοράς στην ελληνική εκπαίδευση. 

Στα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πέραν τού πρωινού σχολικού προγράμματος κάθε βαθμίδας, λειτουργούν Απογευματινοί Όμιλοι από τις 15.00-16.30 καθημερινά, που στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων  κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση τού δυναμικού του, προκειμένου να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα, ικανή να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό «γίγνεσθαι». 

Στους μαθητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

• Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό

Για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ τάξεων

Η Καλλιτεχνική – Γενική Γυμναστική είναι ένα άθλημα που αποτελείται από στοιχεία ενόργανης, ρυθμικής και ακροβατικής γυμναστικής σε συνδυασμό με χορό και ελεύθερη χορογραφία. Στόχος του Ομίλου είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η εκγύμναση του σώματος, ενώ παράλληλα διασκεδάζει, τονώνει την αυτοπεποίθηση, εξελίσσει τη δημιουργικότητα και την έκφραση. Στον Όμιλο οι μικροί μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γυμναστούν, να εκφρασθούν δημιουργικά μέσω της κίνησης και να μάθουν να ελέγχουν το σώμα τους.