ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοκκώνη 18 / Π. Ψυχικό 154 52
omiloi2@arsakeio.gr
Τηλ. 210 6755555 (εσωτ. 126, 127)
Φαξ. 210 6778394