ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς,

Προκειμένου το Θερινό Πρόγραμμα να λειτουργήσει εύρυθμα και με ασφάλεια, σας ενημερώνουμε για λεπτομέρειες που θα βοηθήσουν εσάς και τα παιδιά σας.

Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας

  • Η ιατρική βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των παιδιών στο αθλητικό πρόγραμμα. Παρακαλούμε όσοι γονείς δεν την έχουν στείλει να την στείλουν εγκαίρως, προκειμένου να επιτραπεί στα παιδιά να λάβουν μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες.
  • Για κανέναν λόγο δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων ατόμων εκτός τού προσωπικού στις αθλητικές και τις άλλες εγκαταστάσεις τού Θερινού Προγράμματος.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν κάθε μέρα μαζί τους, δεύτερη εναλλακτική ενδυμασία, καπέλο και αντηλιακό.

Ειδικά για το μάθημα της κολύμβησης , απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από δερματολόγο ή από παιδίατρο που να λέει ότι το παιδί έχει ελεγχθεί δερματολογικά.

  • Για τα παιδιά που συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης ή στον απογευματινό όμιλο της κολύμβησης ισχύει η ιατρική βεβαίωση που είχαν φέρει στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
  •  Για οποιοδήποτε σοβαρό ιατρικό συμβάν κατά τη διάρκεια τού Θερινού Προγράμματος, το προσωπικό τού Ιατρείου ενημερώνει αμέσως τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τού προσωπικού και παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, οι υπεύθυνοι τού Θερινού Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα  απομάκρυνσής τους από αυτό, χωρίς την επιστροφή των χρημάτων.
  • Οι υπεύθυνοι τού Θερινού Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα να παρουσιάσουν φωτογραφίες και βίντεο των συμμετεχόντων παιδιών στην ιστοσελίδα τού Αρσακείου, εκτός εάν ο γονέας / κηδεμόνας το έχει αρνηθεί γραπτώς καταθέτοντας αίτηση στη γραμματεία τού Θερινού Προγράμματος.
  • Τα παιδιά δεν πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, αντικείμενα μεγάλης αξίας, χρήματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και φαγητό.