ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Οι Απογευματινές Δραστηριότητες των Αρσακείων − Τοσιτσείων Σχολείων Αθηνών απευθύνονται σε όλους τους μαθητές όλων των τάξεων. Έχουμε προσπαθήσει μέσα στα χρόνια να προσαρμόσουμε τις ανάγκες των παιδιών στις απαιτήσεις του σήμερα, λειτουργώντας Ομίλους που θα τους δώσουν γνώση και επιπλέον εφόδια για το μέλλον. Ευχόμαστε οι προσπάθειές μας να ευδοκιμήσουν. Λεπτομερέστερη ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες οι γονείς και οι κηδεμόνες θα έχουν σε συνάντηση με τους υπεύθυνους των Απογευματινών Ομίλων και τους προπονητές των Ακαδημιών με την έναρξη τού νέου σχολικού έτους.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ικανότητες, τις επιθυμίες και τις κλίσεις των μαθητών του Γυμνασίου και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και τον σκοπό που έχει το Γυμνάσιο ως μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνεχίζει το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υπό μορφή Ομίλων, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του Γυμνασίου. Στο Πρόγραμμα αυτό οι μαθητές μπορούν είτε να καλύψουν ενδεχόμενα κενά και να εμπεδώσουν την ύλη σε γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο πρωινό πρόγραμμα είτε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να διευρύνουν και να βαθύνουν τη σκέψη τους σε γνωστικούς τομείς για τους οποίους εκδηλώνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενδεχόμενη κλίση.

Οι Όμιλοι Ενισχυτικής Διδασκαλίας θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου  2019 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020.

 

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα αυτό:

 1. Οι μαθητές θα διδάσκονται μία φορά την εβδομάδα (δύο διδακτικές ώρες από 15.00 – 16.30), μετά τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος, σε ολιγομελή τμήματα, τα αντικείμενα που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα, δεδομένου ότι κάθε αντικείμενο θα διδάσκεται διαφορετική ημέρα της εβδομάδας.

 

Α΄ Γυμνασίου

 • Νεοελληνική Γλώσσα - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Μαθηματικά - ΠΕΜΠΤΗ

 

Β΄ Γυμνασίου

 • Μαθηματικά - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Νεοελληνική Γλώσσα - ΤΕΤΑΡΤΗ

 

Γ΄ Γυμνασίου

 • Νεοελληνική Γλώσσα - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Αρχαία Ελληνικά - ΠΕΜΠΤΗ
 • Μαθηματικά - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 1. Για την έγκαιρη οργάνωση των Ομίλων, σας παρακαλούμε, εάν ενδιαφέρεστε, να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Για να λειτουργήσει ένας Όμιλος απαιτείται επαρκής αριθμός μαθητών.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία θα  εφαρμόσει υπό μορφή Ομίλων, Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τους μαθητές της Α΄, Β΄ Λυκείου, οι οποίοι είτε θέλουν να καλύψουν ενδεχόμενα κενά στο γνωστικό τους υπόβαθρο είτε επιθυμούν  να ασχοληθούν σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα αυτό:
1.    Οι μαθητές θα διδάσκονται μία φορά την εβδομάδα (δύο διδακτικές ώρες από 15.00 – 16.30) και μετά τη λήξη των μαθημάτων τού πρωινού προγράμματος, σε ολιγομελή τμήματα, τα αντικείμενα που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα, δεδομένου ότι κάθε αντικείμενο θα διδάσκεται διαφορετική ημέρα τής εβδομάδας.

Οι Όμιλοι Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και οι Όμιλοι της Β΄ Λυκείου θα λειτουργήσουν από τη Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου  2019 και μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2019-2020.

Α΄ Λυκείου( μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης)

 • Ενισχυτική διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεσης) - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Μαθηματικών (Άλγεβρας) - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Φυσικής - ΤΕΤΑΡΤΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Χημείας - ΠΕΜΠΤΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών (Αδίδακτου κειμένου) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β΄ Λυκείου ( μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης )

 • Ενισχυτική διδασκαλία Μαθηματικών (Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών) - ΤΡΙΤΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών (Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών) - ΤΕΤΑΡΤΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Φυσικής (Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών) - ΤΕΤΑΡΤΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Άλγεβρας Γενικής Παιδείας - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Ενισχυτική διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεσης) Γενικής Παιδείας - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    ΌΜΙΛΟΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Όμιλος Χημείας - ΔΕΥΤΕΡΑ
 • Όμιλος Βιολογίας - ΤΡΙΤΗ

 

Για την έγκαιρη οργάνωση των Ομίλων, σας παρακαλούμε, εάν ενδιαφέρεστε, να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019.