Σχετικά

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

Στα Αρσάκεια Σχολεία λειτουργούν Όμιλοι Απογευματινών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι στοχεύουν στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων κάθε μαθητή και στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του. Στους μαθητές των Αρσακείων  Σχολείων προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στα Αρσάκεια Σχολεία λειτουργούν Θερινά Προγράμματα, τα οποία έχουν σαν στόχο το συνδιασμό γνώσης και διασκέδασης των μαθητών αλλά και μαθητών άλλων σχολείων.
Με αναβαθμισμένες νέες δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στις ανάγκες των γονέων, είναι ένας δημοφιλής τρόπος καλοκαιρινής απόδρασης.