Δημιουργική Απασχόληση

Λόγω τής αναστολής λειτουργίας των Ομίλων Απογευματινών Δραστηριοτήτων εξαιτίας τής Covid 19, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αποφάσισε, για την εφετινή σχολική χρονιά, να οργανώσει τμήματα δημιουργικής απασχόλησης στον χώρο τού Σχολείου, από τις 15.00 έως τις 16.30, για τους μαθητές εκείνους που οι γονείς δεν μπορούν να παραλάβουν μετά το πέρας τού πρωινού προγράμματος.

Η απογευματινή ζώνη Δημιουργικής Απασχόλησης θα λειτουργήσει από την έναρξη τής σχολικής χρονιάς 2020-2021, δηλαδή από τις 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων και περιλαμβάνει: Παιχνιώδεις Δραστηριότητες που καλλιεργούν τη γλωσσική ικανότητα, τη μαθηματική και κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, και   κοινωνικές δεξιότητες.

Οι γονείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν οι ίδιοι το παιδί τους με το πέρας τής δημιουργικής απασχόλησης, γιατί δεν προβλέπεται η μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία.

Το κόστος για την απασχόληση των παιδιών ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ ετησίως,  ποσό το οποίο καλύπτει μέρος μόνο τού κόστους τού προγράμματος.