ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

Για την αίτηση: Εισέλθετε στο portal με τον αριθμό μητρώου του μαθητή και τον προσωπικό σας κωδικό (που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή) και επιλέξτε το πεδίο “Δραστηριότητες“. Επιλέξτε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για τους Απογευματινούς Ομίλους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για την αίτηση: Εισέλθετε στο portal με τον αριθμό μητρώου του μαθητή και τον προσωπικό σας κωδικό (που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή) και επιλέξτε το πεδίο “Δραστηριότητες“. Επιλέξτε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για τους Απογευματινούς Ομίλους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για την αίτηση: Εισέλθετε στο portal με τον αριθμό μητρώου του μαθητή και τον προσωπικό σας κωδικό (που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή) και επιλέξτε το πεδίο “Δραστηριότητες“. Επιλέξτε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για τους Απογευματινούς Ομίλους.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Για την αίτηση: Εισέλθετε στο portal με τον αριθμό μητρώου του μαθητή και τον προσωπικό σας κωδικό (που σας έχει δοθεί κατά την εγγραφή του μαθητή) και επιλέξτε το πεδίο “Δραστηριότητες“. Επιλέξτε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε και υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση για τους Απογευματινούς Ομίλους.