ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε για την Α' Περίοδο

Ενημερωθείτε για την Β' Περίοδο

Κατεβάστε την αίτηση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν μαθητές και μαθήτριες των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων σχολείων.

Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές έως 24 Μαΐου 2017.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο γονέας/κηδεμόνας τού μαθητή μπορεί να συμπληρώσει την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΓΡΑΦΗΣ και να την υποβάλει ηλεκτρονικά στο email: synt-t@arsakeio.gr  ή με fax στον αριθμό 2310308334.

Ειδικές τιμές-εκπτώσεις ισχύουν ως εξής:

  1. Για όσα παιδιά εγγραφούν σε περισσότερες από μία περιόδους: χορηγείται έκπτωση 10% ανά περίοδο.
  2. Για αδέλφια: χορηγείται έκπτωση 10% για κάθε επιπλέον παιδί πέραν τού πρώτου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/μαθήτρια υπάγεται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ισχύει η μία εκ των δύο εκπτώσεων.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ (26-30/06/2017) Εργαστήριο Δασολογίας «Το δάσος που αγαπάμε»: εκατό ευρώ (100€)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ (3-7/07/2017) Εργαστήριο Ηγεσίας «Ηγέτες τής Θεσσαλονίκης»: εκατό ευρώ (100€)

Στο ποσό των διδάκτρων περιλαμβάνονται: η συμμετοχή στο πρόγραμμα, η σίτιση (εμφιαλωμένο νερό, πρόγευμα, χυμοί), ασφάλιση των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος για τις ημέρες συμμετοχής, εξορμήσεις και εκδρομές. Η καθημερινή μετάβαση των μαθητών προς το χώρο διενέργειας των Βιωματικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης και η αποχώρησή τους πραγματοποιούνται με ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων. Δεν προβλέπεται μεταφορά των μαθητών. Η ώρα προσέλευσης στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης είναι 09:30-09:45 και η ώρα αποχώρησης 14:00-14:15.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον λογαριασμό τής Φ.Ε. στην ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΑLPHA ΒΑΝΚ :  ΛΟΓΑΡ.    705-002002-007301

ΙΒΑΝ         GR45 0140 7050 7050 0200 2007 301

 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τής Αίτησης Εγγραφής. Στην Απόδειξη Πληρωμής να αναγράφονται  ευκρινώς τα στοιχεία τού μαθητή και η Αιτιολογία: ‘Θερινό Πρόγραμμα’. Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή τής Απόδειξης Πληρωμής ή με email (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση synt-t@arsakeio.gr  ή με fax (2310308334), για να κατοχυρωθεί η θέση.

Σημείωση: Σε περίπτωση ακύρωσης τής συμμετοχής μαθητή/μαθήτριας στο Θερινό Πρόγραμμα έως 7/6/2017 θα επιστρέφεται το 50% των διδάκτρων. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.